PTZ Thuiszorg Nederland

PTZ Thuiszorg Nederland is een landelijke zorgaanbieder die gespecialiseerd is in het verlenen van Palliatief Terminale zorg en pijnbestrijding.
Palliatief terminale zorg is gespecialiseerde zorg aan ongeneeslijk zieke mensen. Palliatieve zorg is gespecialiseerde zorg aan mensen die, medisch gezien, niet meer kunnen genezen. De zorg kan bij iedereen thuis geleverd worden, en kan starten in elke fase van een ongeneeslijke ziekte. Onze zorgverlening richt zich specifiek op de ondersteuning van mensen in hun laatste levensfase, op de nazorg na overlijden en de begeleiding van naasten.
Uw huisarts is hierbij uw hoofdbehandelaar. Met uw huisarts (zonodig in overleg met medisch specialisten) en onze gespecialiseerde verpleegkundige maakt u afspraken over uw medische begeleiding. Samen bepaalt u waaraan u prioriteit geeft en welke rol uw familie, naasten of vrijwilligers kunnen en willen spelen tijdens de afgesproken verzorging in de laatste levensfase.
Voordat de zorg opgestart kan worden komt de wijkverpleegkundige van PTZ Thuiszorg Nederland langs om de zorg te indiceren en te bespreken welke zorgbehoeften u heeft.
Voorafgaand aan dit bezoek zijn u en uw naasten van harte welkom om op afspraak langs te komen bij Gezondheidscentrum City Plaza voor een eerste kennismaking met Liesje Palit en Jacco de Vries. Zij kunnen antwoord geven op al uw vragen over de mogelijkheden van palliatief terminale zorg in uw situatie. Via onderstaande contactgegevens kunt u een afspraak maken.